तेजन्यूजहेडलाईन्सचा तिसऱ्या वर्धापण दिन व दिवाळी निमित्त सर्व वाचकांना हार्दिक शुभेच्छा!

Monday, 30 April 2018

संस्था अध्यक्ष यांनी परस्पर ५ लाख मैदानासाठी आलेला निधी केला हडप,


  बरंजळा लोखंडे येथिल मातोश्री माध्यमिक विद्यालयातील प्रकार उघड,

  चौकशी करून संस्थाअध्यक्षावर कारवाई करण्याची मागणी,

   प्रतिनिधी : भोकरदन

  भोकरदन तालुक्यातील नेहमिच वादात असलेली साविञीबाई फुले प्रसारक मंडळ बरंजळा लोखंडे अंतर्गत मातोश्री माध्यमिक विद्यालय बरंजळा लोखंडे या शाळेला मंजुर झालेला क्रिडा व युवक सेवा संचालनालय,महाराष्ट राज्य ,पुणे-१ क्रिडा विकास योजनेअंतर्गत आलेला ५ लाख रूपये निधी हा परस्पर हडम केल्याची तक्रार क्रिडा विभागाला दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.

  प्रस्ताव सोबत १५ जुलै १०१६ रोजीचे कार्यकारी मंडळाची यादी जोडलेली आहे,ती यादी सुध्दा बनावट आहे,कारण तक्रारदार सदरच्या कालावधीमध्ये कार्यकारी मंडळात नव्हता ,तसेच सदरच्या कालावधीत संस्थेवर कसल्याही प्रकारचे कार्यकारी मंडळ अस्तीत्वात नव्हते.संस्थेचे दोन सदस्य प्रतिक व प्रतिज्ञा राऊत हे आज्ञात असतांनाही संस्था अध्यक्ष यांनी चुकीच्या माहितीआधारे प्रस्ताव दाखल केलेला आहे.

   सन २०१२ पासुन संस्थेच्या कार्यकारणी मंडळामध्ये वाद चालु असुन,त्याबाबतची प्रकरणे सन्माननीय न्यायालयात चालु असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.संस्थेच्या खर्चाबाबतची हिशोबपञके सादर न करणे तसेच संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाच्या सभा न घेणे व संस्थेच्या हितास बाधा निर्माण होईल असे निर्णय घेणे,या सर्व कारणांमुळे माननिय साहेब धर्मादाय आयुक्त जालना यांनी कलम ४१ बी अन्वये चौकशी करण्याचे आदेश पारीत केलेले आहे.त्या अन्वये तत्कालीन कार्यकारी मंडळाविरूध्द चौकशी प्रस्तावीत आहे.ही सर्व माहिती अध्यक्ष यांनी लपवुन ठेवलेली आहे,अशा परिस्थितीत क्रिडा विभागाकडुन सदर योजनेअंतर्गत दिले अनुदान या कारणासाठी खर्च झालेले नाहीत व त्या बाबत संस्थेच्या सभासदांना विश्वासात घेतलेले नाही,

   तरी आपल्या कार्यालयात क्रीडांगण विकास अनुदानाच्या प्रस्तावाबाबत संस्थेच्या इतर सभासदांना कसल्याही प्रकारची कल्पना नव्हती सदर प्रस्तावाबाबत तक्रारदार यांनी माहे फेब्रुवारी २०१८ मध्ये माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी आपल्या कार्यालयाकडे विस्तार माहितीच्या अंतर्गत १२ डिसेंबर २०१७ रोजी अर्ज केल्यानंतर २२ फेब्रुवारी २०१८ च्या पञाअन्वये पुरविण्यात आलेल्या माहितीअन्ववे आपल्या कार्यालयाकडुन क्रिडांगण विकासासाठी सदर संस्थेस १०१६ -१७ या वर्षासाठी ५ लाख अनुदान मंजुर करण्यात आले व त्यानुसार संस्थेचे अध्यक्ष यांनी आदर्श सहकारी बॅंक शाखा परतुर येथिल त्यांच्या स्वत:च्या खात्यातुन सदरचे अनुदान उचलेले आहे.संस्थेचे अध्यक्ष यांनी संपुर्ण अनुदानीत रक्कम मै,२०१७ पर्यंत उचल्याचे दिसुन येते,परंतु क्रिडांगण विकास योजनेअंतर्गत कसल्याही प्रकारची मैदान करण्यात आलेले नाही.आजरोजी संबधीत शाळेसमोर काटेरी झाडेझुडपे व गाजरगवत असुन,प्रस्तावात नमुद केल्याप्रमाणे मैदान सपाटीकरण झालेले नाही.

   सदरील बाब आम्ही सर्व सभासदांनी अध्यक्षाच्या निदर्शनास आणली असता त्यांनी आम्हास याबाबत उडवाउडवीची उत्तरे दिली व मिळालेल्या अनुदान रकमेचा तपसिल देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला.तेव्हा संस्थेचे अध्यक्ष यांनी क्रिडांगण विकास यौजनेअंतर्गत मिळालेला ५ लाख निधी परस्पर हडप करून आर्थिक गैरव्यवहार केला असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

  तरी वरील घटनेतील रितसर चौकशी होवुन शासनाची फसवणुक केल्याप्रकरणी योग्य ती कारवाही व्हावी अशी मागणी तक्रारदार सदस्य नाना हिमतराव लोखंडे यांनी क्रिडा विभाग व संबधित अधिकार्यांकडे मागणी केली आहे.

  फोटो ओळी १ : याच शाळेच्या नावावर संस्थाअध्यक्ष यांनी ५ लाख रूपये पसस्पर उचलले

        ╭════════════╮    ▌ प्रतिनिधी : मधुकर सहाने - भोकरदन -------------------------------- 'तेजन्यूज हेडलाईन्स' आॅनलाईन वेबवाहीनी मो.नं./व्हाॅट्स अॅप :  9637599472 ...                           ╰════════════╯

No comments:

Post a Comment