तेजन्यूजहेडलाईन्सचा तिसऱ्या वर्धापण दिन व दिवाळी निमित्त सर्व वाचकांना हार्दिक शुभेच्छा!

Saturday, 23 May 2020

वीज कामगार अभियंते सघंटना सयुंक्त कृती समिती व्हडिओ काँन्फरन्सव्दारे बैठक सपंन्न ; दत्तात्रय गुट्टे यांच्यासह पाच कृती समितीच्या सदस्यांना साधला संवाद


परळी वैजनाथ (प्रतिनिधी) :- दि.२२.५.२०२० रोजी दुसरी ३ ते ५ अशी दोन तास व्हडिओ काँन्फरन्सव्दारे  बैठक सहा सघंटना कृती समितीच्या केंद्रीय पदाधिकारी याची झाली.या बैठकीत सुधारित विघुत कायद्या २०२० बाबत विस्तृत चर्चा करण्यात आली.जर सुधारित विघुत विधेयक लोकसभेत पास झाले तर त्यांच्या काय परिणाम देशातील सार्वजनिक वीज निर्मिती,पारेषण व वितरण कंपन्या होवु शकतो तसेच वीज ग्राहक'शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होणार याबाबत सुधा चर्चा करण्यात झाली. देशातील वीज उधोगात काम करणारे कामगार व अभियंते याचे राष्ट्रीय पातळीवर नेतृत्व करणारी नॕशनल को-आॕडिनेशन कमेटी एम्पलाॕईज अॕड इंजिनियर यांनी सुधारित विघुत कायदा २०२० ला विरोध केला असुन देशातील अनेक राज्य सरकारने सुधा सुधारित विधेयकास विरोध केलेला आहे.अनेक राज्यातील कामगार व अभियंते यांनी दि.१ जुन २०२० रोजी नॕशनल को-आॕडिनेशन कमेटी एम्पलाॕईज अॕड इंजिनियर यांच्या नेतृत्वाखाली काळ्या फिती लावुन विरोध करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.महाराष्ट्रातील सघंटनाची सुधा जबरदस्त विरोध सर्व कार्यरत सघंटनाना घेवुन याबाबत चर्चा झाली.आदोंलनात सहभागी होण्यासाठी उपस्थित सघंटना पदाधिकारी यांनी आपले आपले मते माडंले.मा.मुख्यमंत्री व मा.ऊर्जामंञी याना प्रञ लिहुन राज्य सरकारने इतर राज्याप्रमाणे विधेयकास विरोध करावा तसे प्रञ देण्याचे निश्चित झाले.तसेच महावितरण कंपनी फ्रेन्चाईसी रद्द करणे,कामगार कपात करणारी पुर्णरचना सघंटनाची दिलेली सुचना विचारात घेतल्याशिवाय लागु करु नये.महानिर्मीती कंपनीची सदयाची परिस्थिती,बंद संच चालु करणे,महापारेषण कंपनीचा आकृतीबंध लागु करण्यास होत असलेल्या दिरंगाई मुळे कामगारा असलेला असतोष, लाॕगडाऊन चालु असताना कृर्षी वीज ग्राहकांचे मॕपीग करण्यासाठी कर्मचारी यांच्यावर येणारा दबाव, रु.२० लाख रुपयाचा अपघात विमा पाॕलीसी,नविन नौकर भरती,प्रमोशन,विनंती बदली, तिन्ही कंपनीचे बदली धोरण, महावितरण कंपनीची ९१ नविन उपकेंद्र खाजगीकरण करणे, मयत कामगार वारसाना नौकरीत सामावुन घेणे,कोविद-१९ आजारापासुन कामगार याचे सरंक्षण करण्यासाठी उपाययोजना,इत्यादी मागण्यावर चर्चा झाली.दि.११ मार्च पासुन महाराष्ट्रभर प्रचंड व्दारसभा, निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला सहा सघंटनाची घेतला होता.त्या मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी बैठक प्रशासनाने आयोजित केली होती माञ लाॕगडाऊन सुरु झाल्यामुळे बैठक रद्द झाली ती बैठक तात्काळ मा.ऊर्जामंञी यांच्या पातळीवर आॕनलाॕईन आयोजित करण्यासाठी प्रञ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लवकरच कृती समिती मध्ये सहभागी सघंटनाचे प्रञ सरकारला व तिन्ही कंपनीचे प्रशासन देण्यात येणार आहे.
     यावेळी महाराष्ट्रातील वीज कामगार,अभियंते व अधिकारी यांच्या माहितीसाठी बैठकीचे वृत पाठवत आहे.
बैठकीत सहभागी सघंटना व पदाधिकारी १) महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन(आयटक)चे मा.काॕ.मोहन शर्मा,काॕ.कृष्णा भोयर,२) महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ (BMS) चे.मा.जयप्रकाश होळीकर,मा.शकंर पहाडे, ३) सबॉर्डिनेट इजिनिअर्स असोसिएशन.मा.केदार रेडेकर,मा.सुनिल जगताप,मा.सजंय ठाकूर, ४) विघुत क्षेत्र ताञिंक कामगार युनियनचे मा.आर.टी.देवकांत, मा.गजानन सुपे, ५) महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटना.मा.सय्यद जरियोहिन व मा.अजिज पठाण ६) महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काॕग्रेस (इंटक)चे मा.दत्ताञय गुट्टे सहभागी झाले होते.

No comments:

Post a comment