तेजन्यूजहेडलाईन्सचा तिसऱ्या वर्धापण दिन व दिवाळी निमित्त सर्व वाचकांना हार्दिक शुभेच्छा!

Thursday, 30 July 2020

आनंदवन विद्यालय ची क्रीडाक्षेत्रासह गुणवत्तेमध्येही गरूड भरारी..प्रतिनिधी
परभणी- गंगाखेड तालुक्यातील क्रीडा क्षेत्रात महाराष्ट्रात गाजलेली शाळा म्हणजे आनंदवन विद्यालय
कबड्डी मध्ये आणि इतर खेळातही आनंदवन चे खेळाडू राष्ट्रीय पातळीवर गेले आहेत.सतत आनंदवन विद्यालय चे सर्व कर्मचारी वर्ग व अध्यक्ष राजेशजी राठोड व प्रशालेचे मुख्याध्यापक श्री विलासराव राठोड सर खेळासाठी व गुणवत्तेसाठी पाठपुरावा करत असतात. 
परभणी जिल्ह्यालाच नव्हे तर अवघ्या महाराष्ट्राला आनंदवन विद्यालयाने दाखवुन दिले की, गुणवत्ते बरोबर खेळही महत्त्वाचा आहे..तरच विद्यार्थी हा सर्वगुणसंपन्न होतो.
खेळाडू हा सर्वगुणसंपन्न असतो हे आजच्या दहावी च्या निकालावरून आनंदवन विद्यालय ने दाखवुन दिले आहे.
आनंदवन विद्यालय चे गुणवत्ता धारक विद्यार्थी...
कु.सोनल भेंडेकर-99.60%(तालुक्यात द्वितीय, राज्य खेळाडु वुशु)कु.यशश्री नरवाडे-96.07%(राज्य खेळाडू कबड्डी, वुशू) अजिंक्य मादाळे-90.40% (राष्ट्रीय कबड्डी खेळाडू ), कु.सुमन चव्हाण-89.60%(राज्यस्तरीय कबड्डी खेळाडू ), श्रीहरीहोरगुळे -88.60%(राष्ट्रीय कबड्डी खेळाडू ) गणेश बोबडे-86.80%  (राष्ट्रीय कबड्डी खेळाडू कु.चैतन्या जाधव- 85.40%(राज्य कबड्डी खेळाडू )
कु.श्रेया डाकवे-85.40%(राष्ट्रीय कबड्डी खेळाडू) कु.आरती चव्हाण-80.00% (राष्ट्रीय कबड्डी खेळाडू ),बालाजी तारे- 79.60%(राज्यस्तरीय कबड्डी खेळाडू ),महेश डुकरे-79.60(राज्यस्तरीय कबड्डी खेळाडू ),कृष्णा पवार-75.40%(राज्यस्तरीय कबड्डी खेळाडू ),कु.निकीता लंगोटे-74.00% (राष्ट्रीय कबड्डी खेळाडू ),कु.ज्योती राठोड-73.00,(राज्यस्तरीय कबड्डी खेळाडू ),युवराज भोसले- 72.60(राज्यस्तरीय कबड्डी खेळाडू)
15.कु.कावेरी आडे -70.00% (राष्ट्रीय कबड्डी खेळाडू ),कु.पुनम चव्हाण-68.60%(राष्ट्रीय कबड्डी खेळाडू ),कृष्णा कदम-68.60% (राज्यस्तरीय कबड्डी खेळाडू ),कु.सोनाली पोले-68.00%(राज्यस्तरीय कबड्डी खेळाडू ),वरील सर्व खेळाडू हे गुणवंत तर आहेतच पण अभ्यासात सुध्दा गुणवत्ता धारक विद्यार्थी बनले आहेत. हे सगळं श्रेय जातय आनंदवन विद्यालय च्या सर्व कर्मचारी वर्गांना. 
"प्रत्येक पालकांना वाटते की ,खेळ नको फक्त आणि फक्त अभ्यास व टिवीशन तरच आमचा पाल्य घडतो पण प्रत्यक्षात तस होत नाही त्याला जोड खेळाची द्यावीच लागते तरच विद्यार्थी घडत असतो.खेळाडूच हा गुणवत्ता धारक विद्यार्थी होऊ शकतो हे आनंदवन विद्यालयाने परभणी जिल्ह्यातील शाळांना दाखवून दिले आहे".
आनंदवन विद्यालय गंगाखेड प्रशालेचा निकाल 100% लागला...!
आनंदवन विद्यालय गंगाखेड च्या सर्व टिमचे सर्वत्र अभिनंदन होत आहे हे क्रीडा क्षेत्रातील अभिमानाची बाब आहे.

No comments:

Post a comment