तेजन्यूजहेडलाईन्सचा तिसऱ्या वर्धापण दिन व दिवाळी निमित्त सर्व वाचकांना हार्दिक शुभेच्छा!

Monday, 31 August 2020

राज्यातील मागसवर्गीय अनुदानित वस्तीगृहात कार्यरत कर्मचारी यांचे वेतन श्रेणी व तद अनुषंगिक इतर लाभ द्या


हिंगोली प्रतिनिधी 

निलेश नेताजी शिंदे यांचे मा .परमेश्वर जि इंगोले पाटील प्रदेश सचिन राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेस महाराष्ट्र राज्य यांना पत्र 

 महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अंतर्गत २३८८ अनुदानित वस्तीगृहे स्वयंसेवीसंस्थामार्फत चालविली जातात. याच धर्तीवर राज्यातील स्वयंसेवी संस्थेमार्फत  वि.जा.भ.ज./ आदिवासी खात्याच्या आश्रम शाळेला जोडलेली वसतिग्रुह कार्यरत आहेत.या आश्रमशाळेशी संलग्न वस्तीगृहातील  पदे नियमित वेतनश्रेणीवर कार्यरत आहेत. परंतु सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्या मार्फत चालविण्यात येत असलेल्या अनुदानित वसतिग्रुहातील कर्मचा-यांना २४ तास काम करून अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत आहे . 
            या अनुदानित वस्तीगृहातील कर्मचा-यांना सद्या अधिक्षक ९२००/-, स्वयंपाकी ६९००/-, मदतनीस व चौकीदार यांना ५७५०/-, दरमहा मानधन दिले जाते.
           तसेच या वस्तीगृहातील  कर्मचा-यांना रजा,वैद्यकीय सह इतर कुठल्याही सुविधा उपलब्ध नाहीत.काममात्र २४ तास तेही अत्यंत तुटपुंज्या मानधनात करावे लागत आहे.
              शासनास संपुर्ण राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पुर्ण करणे शक्य नसल्याने आश्रमशाळेशी जोडलेली वस्तीगृह व अनुदानित वस्तीगृहे अस्तित्वात आलेली आहे. शासकीय वस्तीगृहे,शासकीय निवासी शाळा, वि.जा.भ.ज./ आदिवासी आश्रमशाळा संलग्न वस्तीगृहे,अनुदानित वस्तीगृहे या सर्वाचे कार्य त्यात शिकणाऱ्या मुलांचे वयोगट, वर्ग समान आहेत. परंतु वेतनात मात्र प्रचंड तफावत आहे.
           दि.  ९ एप्रिल २०१३ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत सदरील कर्मचा-यांना नियमित वेतनश्रेणीत सामावून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. यावेळी २ महिन्यात फेर प्रस्ताव सादर करण्यात यावा असा निर्णय झालेला आहे. दिनांक ०६/१०/२०१८ च्या अर्थ विभागाच्या टिपणीत वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव खात्यामार्फत मंत्रीमंडळ बैठकीत सादर करावा असे नमूद आहे.
  वास्तविक पाहता समान काम समान दाम या तत्वावर या वस्तीगृहातील कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणे अपेकक्षित आहे तरी या वस्तीगृह कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या बाबत आपल्या प्रयत्नातून सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली व  प्रधान सचिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य ,शिक्षक प्रतिनिधी व महाराष्ट्र राज्य अनुदानित वस्तीगृह कर्मचारी संघटना  पदाधिकारी यांची बैठक आयोजित करण्यात

No comments:

Post a comment